Dodana: 30 maj 2019 08:47

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 08:47

Działania dotyczące drzew - program regrantingowy

Masz pomysł na działania związane z ochroną drzew? Chcesz zadbać o te, które już rosną lub posadzić nowe? Trwa nabór w ramach trzeciej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 - inicjatywy społeczne”.

Ilustracja do artykułu tree-trunk-569275_960_720.jpg

Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

O granty w maksymalnej wysokości 1500 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne z patronem.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :

  • dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
  • wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
  • promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy

Konkurs trwa do 6 czerwca 2019 r.

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005

Regulamin konkursu oraz wniosek o realizację projektu dostępny w załącznikach.

 

fot.pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook