Dodana: 18 sierpień 2019 17:42

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2019 17:42

Dołącz do Korpusu Solidarności

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach realizuje w woj. podlaskim Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności.

Ilustracja do artykułu Program-Wspierania-i-Rozwoju-Wolontariatu-Dlugoterminowego-768x512.jpg

Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy, który ma zachęcać i ułatwiać systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami/instytucjami oraz angażowanie się obywateli w wolontariat.

Korpus Solidarności to kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne skierowane do wolontariuszy lub osób, które chcą zostać wolontariuszami, organizatorów wolontariatu (tzn. organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego, organizacji realizujących koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego), koordynatorów wolontariatu i otoczenia wspierającego rozwój wolontariatu.

Do wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem kierowane są:

 • szkolenia podstawowe i rozwijające,
 • Webinaria oraz e-learning
 • szkolenia dla liderów wolontariatu, wsparcie wolontariatu szkolnego
 • akcje wolontariackie, udział w konkursach, poradnictwo
 • program benefitowy dla członków Korpusu Solidarności, bony edukacyjne
 • program małych grantów – można zdobyć środki na realizację swoich pomysłów
 • obozy wolontariackie.

Propozycja kierowana do organizatorów wolontariatu (organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych):

 • szkolenia podstawowe w zakresie zarządzania wolontariatem
 • szkolenia rozwijające dla koordynatorów
 • staże rozwojowe dla koordynatorów, poradnictwo, debaty
 • program benefitowy.

Działania kierowane do koordynatorów wolontariatu, wspierające i rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania wolontariatem:

 • szkolenia podstawowe, szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności
 • system pośrednictwa SOW (System Obsługi Wolontariatu), dzięki któremu znajdziesz wolontariuszy dla swojej organizacji
 • poradnictwo, lokalne spotkania branżowe wolontariatu, konkursy, fora ogólnopolskie

Działania kierowane do otoczenia wolontariatu:

 • lokalne koalicje wolontariatu, grupy i zespoły robocze wspierające realizację Programu
 • projekty wolontariackie Korpusu Solidarności dla lokalnych społeczności
 • kampania społeczna, materiały promocyjne
 • portal wiedzy, serwis kojarzeniowy dla uczestników Programu.

Kto jest realizatorem Programu?

Za wdrożenie i finansowanie Programu „Korpus Solidarności” odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego wspiera przy realizacji 16 Partnerów z każdego województwa.  W woj. podlaskim realizatorem zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Program realizowany jest na terenie całego województwa do końca 2020 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, email: wolontariat@pryzmat.org.pl

mat.org/opr.art

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook