Dodana: 13 czerwiec 2019 06:21

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2019 14:23

25-lat Stowarzyszenia Pomocy Rubież

Pomagają Polakom na Wschodzie ale też mieszkańcom Podlasia, budują Domy Pielgrzyma, dbają o polskie cmentarze i zabytki, wspierają podlaskie szpitale – i tak od ćwierć wieku. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w środowy wieczór (12 czerwca br.) członkowie Stowarzyszenia i jego przyjaciele świętowali 25 lat pracy.

Dyrektor Gabinetu Marszałka wręcza podziękowania prezesowi Rubieży na scenie OiFP

- To nie obowiązek, ale wielki zaszczyt, że od 25 lat mogę być prezesem tego stowarzyszenia – dziękował i wspominał dotychczasową działalność Rubieży jej szef Józef Kulikowski. Przedstawił najważniejsze sukcesy Stowarzyszenia, ale wspomniał także o aktualnym zadaniu: odnowieniu klasztoru Brygidek w Grodnie. Po remoncie i modernizacji ma tam powstać kolejny Dom Pielgrzyma, ale także muzeum. – Wokół nas jest tyle ludzi dobrej woli, wierzę, że wspólnie i to zadanie uda nam się zrealizować.

Zaproszeni na uroczystość goście, a wśród nich przedstawiciele duchowieństwa z Podlaskiego i Grodzieńszczyzny, korpusu dyplomatycznego, władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz placówek ochrony zdrowia i przedsiębiorców składali na ręce prezesa gratulacje i wyrazy szacunku.

- Jest rzeczą ogromnie ważną i potrzebną utrzymywać wszelką więż z Polakami, których losy historii pozostawiły na dawnych Kresach wschodnich oraz dbać o wieloletni dorobek naszych przodków na tych ziemiach  – czytał słowa Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego z listu skierowanego do członków Stowarzyszenia – Tomasz Szeweluk, Dyrektor Gabinetu Marszałka.

- Życzę Panu prezesowi zdrowia i siły, abyśmy spotkali się za kolejne 25 lat w tym samym składzie –gratulował szefowi „Rubieży”  Witold Karczewski, konsul Honorowy Bułgarii, który podczas uroczystości otrzymał jedną z kilkunastu okolicznościowych statuetek za szczególne zaangażowanie w prace Stowarzyszenia. Podobne podziękowanie za wsparcie powędrowało także do rąk posła na Sejm RP – Mieczysława Baszko. - Żeby pracować w Rubieży trzeba serca i wrażliwości – mówił podczas uroczystości i zarządził wspólne odśpiewanie „100 lat” na cześć prezesa Kulikowskiego.

Z okazji urodzin stowarzyszenia uroczystość uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w różnorodnym muzycznie programie rozrywkowym, w tym m.in. fragmentami operetek.

art

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook