Geologia

  • Udostępnianie informacji geologicznej

    2021-12-16 12:04:51

    Udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem na podstawie 100 ust. 1 pkt 3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

  • Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża.

    2019-08-01 10:05:47

    Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook