Dodana: 30 kwiecień 2021 11:42

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2021 11:52

"PIKuś" - Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Podlaski Instytut Kultury (PIK) w Białymstoku organizuje w dniach od 7 do 12 czerwca Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” w ramach projektu „PIKtoGRAmy”.

Logo Podlaskiego Instytutu Kultury

Dotychczasowe przeglądy recytatorskie i piosenki przedszkolne – „Baje, Bajki, Bajeczki”, „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i „Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Mama Tata i Ja” – zyskują spójną formę jednej imprezy podzielonej na etapy wykonawcze i prezentowane formy. Formuła zostaje rozszerzona o kategorie wiekowe uczestników oraz o forum teatrów amatorskich. Wydarzenie jest inspiracją dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy, a także rozwija umiejętności wystąpień publicznych i pobudza do kreatywności teatralnej.

Do przeglądu zgłaszać się mogą uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani z eliminacji miejskich, powiatowych i międzypowiatowych. Etapy kwalifikacji wojewódzkich powinny odbyć się do 30 maja 2021 r. Eliminacje miejskie dla miasta Białystok odbędą się w formie online, a karty zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesyłać do 23 maja.

Więcej informacji, harmonogram, regulaminy i karty zgłoszenia dostępne są na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego realizowanych, aby inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa jak i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

 

Szczegółowych informacji na temat przeglądu udziela:

Dział Animacji Kultury PIK w Białymstoku:

Emilia Wyszkowska, Agnieszka Jakubicz

tel./fax 85 744 63 13 lub tel. 85 749 60 50

teatr@pikpodlaskie.pl

 

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook