Dodana: 27 czerwiec 2019 15:22

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2019 15:22

Inauguracja kolejnej edycji Podlaskiego Pomostu Kultury

Ruszyła druga edycja trzyletniego projektu pod nazwą Podlaski Pomost Kultury. Realizuje go WOAK w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Uczestnicy konferencji Podlaski Pomost Kultury .jpg

Podobnie jak w poprzedniej edycji będą warsztaty, szkolenia, granty, a wszystko po to, by nauczyć dzieci i młodzież w regionie nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także ją tworzyć. Na konferencję rozpoczynającą projekt do białostockich Spodków przyjechało blisko stu lokalnych edukatorów, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli kół gospodyń wiejskich.
Jak poinformował podczas otwarcia Podlaskiego Pomostu Kultury dyrektor WOAK Cezary Mielko, najwięcej środków z programu środków zostanie przeznaczonych na regranting, czyli na działania organizowane przez małe ośrodki regionalne, w małych miejscowościach - tam, gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne.

Tym razem konferencja poświęcona była tradycji, kulturze ludowej i aktywizacji wiejskiej społeczności lokalnej. Ryszard Michalski z olsztyńskiego Stowarzyszenia „Tratwa” mowił o tym „jak szukać nowego w starym, czyli o praktyczności tego, co przeszłe”. Drugą prelekcję – „Animacja społeczna na wsi z wykorzystaniem modelu ABCD” – wygłosił Zbigniew Mieruński, prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, długoletni dyrektor Domu Kultury w Gołdapi. Beata Matyskiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, opowiedziała o przykładach wykorzystania kultury ludowej i tradycji lokalnych w animacji życia kulturalnego miejscowości.  Konferencja zakończyła się warsztatami dla kół gospodyń wiejskich i osób działających na terenach wiejskich pod hasłem „Kim jesteśmy i co nam to daje? Co możemy robić?”. Poprowadził je koordynator Podlaskiego Pomostu Kultury Damian Dworakowski.

Projekt Podlaski Pomost Kultury jest realizowany od 2016 roku. Jego celem jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. Podczas pierwszej edycji PPK WOAK przeprowadził diagnozę potrzeb w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim. W odpowiedzi na wyniki animatorzy kultury, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli uczestniczyć w kilkunastu specjalnie zorganizowanych warsztatach z zakresu animacji kulturowej, by potem wykorzystać zdobyte umiejętności przy własnych działaniach. Przeszkolono w ten sposób ponad 350 osób. Organizowane były również spotkania informacyjne, konferencje i dyskusyjne fora kultury. Główne działanie Pomostu – regranting – pomógł zrealizować prawie 50 projektów kulturalnych w całym województwie. Miały one w większości charakter interdyscyplinarny – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, przez ciekawe happeningi, publikacje, po samodzielnie przygotowane filmy, albumy i komiksy.

 

Kolejna edycja projektu to szansa, aby edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna. W ramach PPK przez trzy lata WOAK otrzyma dofinansowanie w wysokości 780 tysięcy złotych – połowę tych środków zapewni NCK, a drugą część samorząd województwa podlaskiego.

 

Więcej informacji o Pomoście można znaleźć na stronie www.woak.bialystok.pl/pomost

 

źródło: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
oprac.ak

facebook