Dodana: 16 październik 2019 10:01

Zmodyfikowana: 16 październik 2019 10:01

O pożytkach z lasu płynących opowiada nowa wystawa stała w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Wystawa pokazuje, jak silny był związek z lasem dawnych mieszkańców wsi. Las żywił, dawał drewno na opał i do budowy domów, dostarczał surowce wykorzystywane w przemyśle. Otwarcie wystawy „Dawne leśnictwo na Podlasiu” – w niedzielę 20 października o godz. 12.00.

Ilustracja do artykułu Wystawa w PKML (1).jpg

 Autor wystawy, Przemysław Sianko, korzystając ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, potraktował temat kompleksowo. Pokazał, jak dawni mieszkańcy wsi korzystali z leśnego bogactwa, jakich używali sposobów i jakie tworzyli narzędzia, by pozyskać wszystko to, co las mógł im zaoferować.

– Pogrupowałem eksponaty tematycznie, tak, by wyeksponować każdą z dziedzin dawnego leśnictwa – opowiada autor – każda z nich, począwszy od sadzenia i uprawy lasu, na wycince i zrywce drzew kończąc, ma w przestrzeni wystawienniczej własny odrębny sektor.

W części poświęconej sadzeniu i uprawie lasu znajdziemy maszyny pomocne w tworzeniu nowych drzewostanów, jak pług leśny czy pogłębiacz. Wśród eksponatów związanych z wycinką i zrywką  znalazły się między innymi:  piły ręczne, siekiery, topory, ale też haki do podnoszenia drzew, sanki zrywkowe czy lada.
Las, od wielu dziesięcioleci, jest miejscem pozyskiwania surowców wykorzystywanych w przemyśle. Na przykład żywicy, potrzebnej do wytworzenia terpentyny i kalafonii. Jak wyglądało żywicowanie drzew, jakich narzędzi używali ci, którzy się nim zajmowali? Wszystko to można na wystawie zobaczyć. Można dowiedzieć się też, jak z popiołu powstawał potaż – surowiec do wyrobu mydła i szkła, czy smoła drzewna. Tematom tym poświęcone są dwie części wystawy – żywiczarstwo i termiczny przerób drewna.
Trzy kolejne, wyszczególnione na wystawie dziedziny, związane są z jedną z najważniejszych funkcji, jakie pełnił dla człowieka las – zdobywaniem pożywienia. To łowiectwo, zbieractwo i bartnictwo. Mamy więc na wystawie między innymi: pułapki na zwierzęta, czerpaki do zbierania jagód czy kłody bartne.
Ekspozycja „Dawne leśnictwo na Podlasiu” została zaaranżowana w zabytkowej stodole z Czarnej Białostockiej, podarowanej Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej przez tamtejsze nadleśnictwo. Przeniesienie i remont budynku był możliwy dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”.

 

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook