Dodana: 11 sierpień 2017 11:54

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 15:30

Informacja o projekcie

Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku wybudowano w latach 2006-2012. Inwestycja realizowana była przez Województwo Podlaskie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmach Opery
i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku został udostępniony publiczności 28 września 2012r.

Przedmiotem Projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy” było przeprowadzenie prac budowlano - wykończeniowych, montażowych, instalacyjnych, wyposażeniowych i oddanie do użytku wybudowanego obiektu gmachu Opery. Prace wykończeniowe obejmowały również zagospodarowanie terenu otaczającego gmach. Prace polegały głównie na przeprowadzeniu:

- robót budowalnych – wykończeniowych,

- ułożeniu instalacji sanitarnych,

- ułożeniu instalacji elektrycznych,

- ułożeniu instalacji systemów niskoprądowych,

- montażu fasad zewnętrznych i świetlików,

- montażu technologii sceny i widowni,

- wykonaniu instalacji elektroakustycznych,

- montażu organów piszczałkowych,

- wykonaniu rzeźb w sali koncertowej,

- wykonaniu multimediów,

- zakupu wyposażenia orkiestrionu, sali kameralnej i sali prób,

- wykonaniu obrazu na kurtynie,

- wykonaniu i montażu szkła artystycznego,

- zakupu centrali telefonicznej,

- zakupu wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu,

- nasadzenie zieleni,

- zagospodarowanie terenu.

Po wybudowaniu gmach Opery został  obiektem wielofunkcyjnym, w którym można  prezentować wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych: opera, operetka, musical, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz amatorską twórczość muzyczną. Spełnia również warunki do organizacji międzynarodowych, interdyscyplinarnych festiwali artystycznych, prezentacji twórczości teatrów dramatycznych oraz prowadzić szeroko rozumianą działalność wystawienniczą.

 

Cel ogólny projektu.

Zwiększenie atrakcyjności Polski i regionu podlaskiego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Cel ten jest bezpośrednio związany z celem Priorytetu XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, czyli „Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski”.

Cele szczegółowe.

1/ Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury,

2/ Wzmocnienie rozwoju gospodarczego centrum Miasta Białegostoku poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu Europejskiego Centrum Sztuki,

3/ Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym,

4/ Propagowanie programu edukacji „wychowanie przez sztukę”,

5/ Podniesienie standardu oraz jakości obsługi użytkowników,

6/ Powstanie nowych miejsc pracy w otoczeniu projektu w wyniku jego oddziaływania,

7/ Poszerzenie oferty programowej Opery i Filharmonii Podlaskiej mającej wpływ na wzrost liczby widzów (w tym turystów),

8/ Zacieśnianie i rozwijanie związków kulturowych z krajami sąsiednimi oraz pogłębienie wzajemnej znajomości kultur,

9/ Poprawę przestrzeni publicznych Centrum Białegostoku poprzez ciekawą koncepcję architektoniczną.

 

Całkowity koszt Projektu wyniósł 180.196.655,73zł. W tym wkład środków
z Europejskie Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 wyniósł 100.620.000,00zł.

 

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

www.pois.2007-2013.gov.pl

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook