Dodana: 23 luty 2009 09:38

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:38

Turlomza.pl Mariusz Staniurski – „Opowieści z Narwi” - produkt turystyczny

Nazwa zgłoszenia: „Opowieści z Narwi" - koncepcja promocji jednego sztandarowego produktu turystycznegoProducent/Wykonawca: Turlomza.pl Mariusz Staniurski

Opis zgłoszenia: Pierwszy w Polsce makroregionalny produkt turystyczny pasmowy oparty na naturalnych walorach przyrodniczo-historycznych i atrakcjach turystyki aktywnej zlokalizowanych wokół Krainy Narwi – czyli rzeki Narew i jej północnych dopływów: Biebrza, Pisa, Omulew, Orzyc – wyznaczających obszar: dawny Litwy i Polski oraz Prus – dawnych szlaków handlowych. Unikatowe walory przyrodnicze rzeki Narew (jedna z trzech takich w Europie) wraz z pradoliną w rejonie Łomżyńskim, Biebrzy wraz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym (bagna), Pisą – szlakiem wodnym łączącym Jeziora Mazurskie z Warszawą i Gdańskiem.


"Opowieści z Narwi" to koncepcja jednego sztandarowego produktu turystycznego dla makroregionu północno-wschodniej Polski.
Promocja krainy Narwi sprzyja także wymianie turystów, którzy obecnie przyjeżdżają np. tylko na Mazury lub tylko do Białowieży, a także nowych, którzy dobrze sobie skojarzą „The Chronicles of Narwia” - dziką krainę z filmu „Opowieści z Narni” - świat magii i miecza, wielu ras, narodów i kultur – wraz z „Opowieściami z Narwi” - krainą zlokalizowaną w „Dorzeczu Narwi”.

facebook