Dodana: 18 czerwiec 2021 10:14

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2021 14:55

12 nowych poradni specjalistycznych na NFZ w województwie podlaskim

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał nowe umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Obowiązują one od 14 czerwca br. Nowe miejsca, z których skorzystają pacjenci zlokalizowane są w: Mońkach, Grajewie, Białymstoku, Zambrowie i Sokółce.

Wnętrze sali

W ramach nowo zawartych umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ pacjenci bezpłatnie mogą korzystać ze świadczeń w zakresach: endokrynologii, geriatrii, dermatologii i wenerologii, genetyki, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.

E-skierowanie

Pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne w postaci cyfrowej, dzięki czemu:

 • ma możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie 
 • nie zgubi swojego skierowania
 • ogując się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zawsze ma dostęp do wszystkich danych
 • jest możliwość otrzymania dostępu do e-skierowań pacjenta – daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy pacjent chce się udać do:

 • psychiatry
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty
 • ginekologa i położnika

Bez skierowania w poradniach specjalistycznych korzystają:

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Kolejna wizyta bez skierowania

Realizacja kolejnej wizyty u specjalisty (kontynuacja leczenia) odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to także wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi zarówno w danym roku kalendarzowym, jak i w dalszym okresie. Nie ma zatem potrzeby aktualizowania skierowania.

U specjalisty nie ma rejonizacji

Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Należy pamiętać, że lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której nas kieruje np. reumatologicznej, onkologicznej, kardiologicznej. Sam pacjent decyduje, którą placówkę medyczną wybiera (nie ma rejonizacji). Nie trzeba również być pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego.

Lista placówek wraz z danymi kontaktowymi znajduje się poniżej

źródło: Podlaski Oddział Wojewódzkiego NFZ
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Marcin Nawrocki/arch. UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook