Dodana: 16 kwiecień 2019 08:59

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2019 08:59

Powołanie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

W dniu 8 kwietnia 2019 r. komisja konkursowa dokonała oceny ofert i przeprowadziła indywidualne rozmowy z kandydatami przystępującymi do drugiego konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. W wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów został wybrany Pan Mariusz Obrycki.

Wobec powyższego Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 12 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę Nr 34/461/2019 w sprawie powołania Pana Mariusza Obryckiego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży na okres 6 lat od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 14 kwietnia 2025 r.

Uchwała w załączeniu.

facebook