Kraj i Świat

  • NFOŚiGW finansuje szczecińskie lodołamacze

    NFOŚiGW finansuje szczecińskie lodołamacze
    2014-09-03 07:31:18

    Prototypowe lodołamacze wybudowano w ramach projektu pn. „Budowa 2 specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na Odrze przez RZGW Szczecin”.  Środki finansowe  w wysokości ponad 35,5 mln zł na realizację tego projektu przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook