Dodana: 23 marzec 2020 09:03

Zmodyfikowana: 23 marzec 2020 09:03

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich

Do środy 8 kwietnia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w sportach olimpijskich.

Ilustracja do artykułu untitled-01.jpg

Podstawowymi kryteriami otrzymania nagrody jest uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych w 2019 roku w sportach olimpijskich:

1)    zajęcie miejsca 1 – 6 w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich,
2)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Świata,
3)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Europy,
4)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski,

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego. Za sporty olimpijskie/paraolimpijskie uznaje się sporty, które były rozgrywane podczas zimowych lub letnich igrzysk olimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1)    kluby sportowe,
2)    okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu,
3)    organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej,
4)    zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (za każdy wniosek) wpłaconej na konto urzędu Miasta Białegostoku.

Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Bank PEKAO S.A.   26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Tytułem: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przyznawania nagród.

Rekrutacja trwa do 8 kwietnia 2020 r.


Szczegółowe informacje w Referacie Sportu (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. 85 66 54 486).

Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Pliki do pobrania

facebook