Dodana: 21 czerwiec 2021 10:05

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2022 10:39

Harmonogram posiedzeń komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego - czerwiec 2021 r.

Komisje sejmikowe odbędą się 21, 22 i 28 czerwca. 21 i 22 czerwca posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym. Natomiast 28 czerwca komisje będą obradować w urzędzie marszałkowskim.

Od lewej: członek zarządu Marek Malinowski, wicemarszałek Marek Olbryś

21 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ posiedzenia zdalne/

godz. 11:00 - Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

godz. 14:00 - Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

 godz. 16:00 - Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji  


22 czerwca 2021 r. /wtorek/ posiedzenie zdalne/

godz. 11:00 - Komisja Rewizyjna

godz. 12:00 - Komisja Zdrowia

godz. 14:00 - Komisja Rodziny i Polityki Społecznej    


28 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,sala konferencyjna Nr 117

 

godz. 11:00 - Komisja Skarbu i Finansów

godz. 12:30 - Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 

oprac. Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook