Dodana: 8 lipiec 2020 15:49

Zmodyfikowana: 21 październik 2020 12:37

Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego - 09.07.2020

W programie Radiowej Kroniki Województwa Podlaskiego usłyszymy o udzielonym wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku dla Zarządu Województwa Podlaskiego na XX sesji Sejmiku, przyznanym dofinansowaniu przez zarząd województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na projekty realizowane w ramach Lokalnych Grup Działania, uhonorowaniu Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia Kordelasem Leśnika Polskiego, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez leśników oraz rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Teatr A. Węgierki w Białymstoku na scenariusz sztuki inspirowanej wydarzeniami z 1940 roku "Wspomnienia o Katyniu".

Ilustracja do artykułu Sesja 6.07-20.jpg
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook