Dodana: 7 styczeń 2009 14:30

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:02

Gmina Perlejewo

  Wójt Gminy Perlejewo – Jakub Krzysztof Wierzbicki

  Urząd Gminy Perlejewo

  Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

  tel. 85 657 85 15, fax: 85 657 85 15

  e-mail: ug@perlejewo.pl

  link do strony internetowej gminy

Gmina Perlejewo znajduje się w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego i jest najdalej na zachód wysuniętą gminą powiatu siemiatyckiego. Sąsiaduje z gminami: Drohiczyn, Grodzisk, Ciechanowiec i Jabłonna Lacka. Zajmuje powierzchnię 106,32 km2 i liczy 2862 mieszkańców. W skład gminy wchodzą 33 sołectwa.

Widok na Perlejewo z lotu ptaka.

Gmina Perlejewo leży na obszarze Wysoczyzny Drohickiej stanowiącej umiarkowanie zalesioną falistą równinę. Na jej terenie zlokalizowane są cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” i „Ostoja Nadbużańska” oraz obszary chronionego krajobrazu „Dolina Bugu” i „Dolina Bugu i Nurca”. Krajobraz gminy przez którą przepływa w swym naturalnym, meandrującym korycie niewielka rzeka Pełchówka, stanowią malownicze łąki i pola, uzupełnione licznymi kompleksami leśnymi.

Gmina Perlejewo jest gminą typowo rolniczą z dużym potencjałem do rozwoju turystyki. Dominującym kierunkiem produkcji rolniczej, zlokalizowanej głównie we wschodniej, żyźniejszej części gminy, jest chów bydła mlecznego. Szczególnie atrakcyjna turystycznie jest natomiast zachodnia część gminy położona nad rzeką Bug, gdzie od 2019 roku odbywa się jedna z największych w kraju imprez kolarskich, „Lotto Poland Bike Marathon”.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie z lat 1861-1883.
  • Kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela w Grannem.
  • Malownicza dolina Bugu oraz historyczna przeprawa przez rzekę Bug w Grannem, która pojawia się przy niskim stanie wód.

historyczna przeprawa na Bugu we wsi Granne.

źródło/fot.: Urząd Gminy Perlejewo

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook