Dodana: 9 styczeń 2009 11:12

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 11:31

Gmina Zbójna

Logo Gminy Zbójna    Wójt Gminy Zbójna - Elżbieta Parzych

    Urząd Gminy Zbójna

    ul. Łomżyńska 64, 18- 416 Zbójna

    tel./fax: 86 214 00 29

                                           e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

                                           link do strony internetowej gminy 

 

Gmina Zbójna położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, przy drodze wojewódzkiej Nr. 645 Łomża - Myszyniec. Gmina Zbójna sąsiaduje z podlaskimi gminami: Miastkowo, Nowogród i Turośl. Od zachodu graniczy z woj. mazowieckim (gminy Lelis, Kadzidło i Łyse). Liczba mieszkańców gminy wynosi 4198 osób (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.). W skład gminy wchodzi 19 sołectw. Gmina zajmuje powierzchnię 18580 ha z czego 45% stanowią lasy a 50% użytki rolne.

Panorama wsi Zbójna

Obszar gminy pięknie rozciąga się wśród lasów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, między rzekami: Narwią Pisą, Szkwą. Nieskażone środowisko przyrodnicze z unikalnymi okazami flory i fauny to niepodważalny walor tego regionu. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje się 5 rezerwatów przyrody z wieloma gatunkami roślin i zwierząt podlegających ochronie.

Szczególnym zasobem gminy jest meandrowy, wyjątkowo urokliwy szlak wodny rzeki Pisy wiodący do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cały teren gminy zaliczany jest do strefy chronionego krajobrazu. Zadecydowała o tym wysoka lesistość, gdyż ok. 50 % powierzchni gminy stanowią lasy. 

Rezerwaty i lasy wokół Zbójnej to ostoja wielu gatunków zwierzyny i ptactwa. Można tu podpatrzeć i podziwiać jelenie, łosie, dziki, bobry. Spotkać można bociana czarnego, puchacza, kraskę, orlika krzykliwego. 

Atrakcją dla turystów jest nie tylko dziewicze środowisko naturalne, świeże powietrze, ale także kultura ludowa, którą się tu zachowuje i pielęgnuje. Artyści ludowi chętnie pokażą swoje warsztaty pracy, odkryją tajniki tkania na krosnach, rzeźbienia, plecenia koszy lub wycinania wycinanek kurpiowskich. 

W okresie bożonarodzeniowym bardzo żywa jest tradycja kolędowania do wszystkich domów z "Herodami" i "Z Gwiazdą". W Niedziele Palmową można uczestniczyć w procesji z pięknymi kurpiowskimi palmami. 

Wiosną i w ostatnią niedzielę września odbywają się w Zbójnej imprezy ludowe, podczas których prezentowany jest kurpiowski śpiew, taniec, gadki i teatr obrzędowy.

Rzeka Narew

 źródło/fot.:Urząd Gminy Zbójna

 oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook