Dodana: 9 styczeń 2009 11:15

Zmodyfikowana: 30 listopad 2020 13:37

Gmina Śniadowo

Herb Śniadowa    Wójt Gminy Śniadowo - Rafał Pstrągowski

    Urząd Gminy Śniadowo

    ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

    tel. 86 309 08 00, fax: 86 217 61 68

    e-mail: sekretariat@sniadowo.pl

    link do strony internetowej gminy 

 

Gmina Śniadowo leży w zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie łomżyńskim. Przebiega przez nią droga wojewódzka Nr 677 wiodąca z Warszawy na Pojezierze Mazurskie i Suwalsko Augustowskie.

Powierzchnia gminy wynosi 162,59 km2. W gminie utworzone zostały jako jednostki pomocnicze 43 sołectwa. Liczba ludności na koniec 2018 roku wynosiła 5363 osoby.

Budynek Urzędu Gminy Śniadowo

Gmina Śniadowo jest gminą typu rolniczo-przemysłowego. Powierzchnię 15.407 ha zajmują indywidualne gospodarstwa rolne, z czego 9.349 ha stanowią grunty orne. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej jest wysoko rozwinięta hodowla bydła mlecznego. Znaczący udział w produkcji rolnej mają również gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody chlewnej oraz produkcję roślinną. Gmina posiada znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Znaczna część jej powierzchni jest bogato zalesiona. Południowo-wschodnią część gminy stanowi wał morenowy o najwyższym wzniesieniu 209 m n.p.m. pokryty kompleksem leśnym Czerwony Bór. Lasy te latem i jesienią są pełne grzybów, zaś przez cały rok stanowią idealny teren wycieczek pieszych i rowerowych.

Położenie Śniadowa i jego okolic sprawiało, że ziemia ta była wielokrotnie świadkiem walk wyzwoleńczych. Podczas kampanii napoleońskiej stacjonował tu 7 pułk strzelców konnych wchodzący w skład 17 dywizji dowodzonej przez Henryka Dąbrowskiego. W 1831 roku pod wsią Stara Jakać doszło do starć pomiędzy polskim wojskiem powstańczym a gwardią rosyjską. Przez lasy Czerwonego Boru w roku 1863 wędrowały oddziały powstańcze. W dniu 2 sierpnia 1920 r. na tej ziemi ginęli żołnierze polscy w obronie wolnej i niepodległej Polski. Do zbrojnych walk doszło także we wrześniu 1939 r. oraz w czerwcu 1944 r. O tych tragicznych wydarzeniach przypominają pomniki wystawione bohaterskim obrońcom.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • kościół Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,
  • głaz granitowy z herbem Śniadowa – Ślepowronem, postawiony na rynku w połowie lat 90. XX wieku.

Panorama Śniadowa

źródło/fot.: Urząd Gminy Śniadowo

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook