Dodana: 9 styczeń 2009 11:26

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 11:27

Gmina Piątnica

 Herb Gminy Piątnica  Wójt Gminy Piątnica - Artur Wierzbowski

   Urząd Gminy Piątnica

   ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

   tel. 86 216 24 76, fax: 86 218 24 56

   e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl

   link do strony internetowej gminy

 

 

Gmina Piątnica położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie łomżyńskim.  Od północy sąsiaduje z gminami: Mały Płock, Stawiski i Jedwabne, od wschodu – Wizna, od południa i zachodu – miasto Łomża i gmina Łomża. Obszar Gminy obejmuje powierzchnię 21 869 ha, zamieszkiwaną przez 10 751 mieszkańców, rozproszonych w 44 sołectwach.

Panorama Piątnicy

Gmina położona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Doliny Dolnej Narwi stanowiącej część makroregionu Niziny Północnomazowieckiej.

Większość istniejących obecnie wsi powstała między 1380 a 1426 rokiem, a wśród nich przeważały wsie drobnoszlacheckie np. Rakowo, Niewodowo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Kossaki.

Nazwa wsi Piątnica według miejscowej tradycji ustnej związana jest z Narwią i jej starorzeczami oraz pięcioma mostami, jakie miały w dawnych wiekach łączyć Piątnicę ze światem. Jednak Stanisław Rospond podaje inną etymologię Piątnicy: Termin kult. 'piątnica' (podobnie jak dziesiętnica) oznaczał pole z odpowiednią ilością zagonów domierzonych. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Wieś została założona w 1380 roku przez rycerza Junoszę z Zaborowa i sędziego Zakroczyńskiego z Głuska.

Południowa część obszaru gminy położona w dolinie rzeki Narwi wchodzi w skład obszaru Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i jego strefy ochronnej. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody „Kalinowo”. Natomiast południowo-zachodnia część obszaru gminy położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Forty w Piątnicy – powstałe na przełomie XIX i XX wieku umocnienia będące częścią linii carskich fortów mających powstrzymać atak niemiecki z rejonu Mazur. Są to trzy potężne forty połączone systemem wałów i fos w zespół o nazwie "Główna Osłona", są fragmentem XIX-wiecznych umocnień Twierdzy Łomża.
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - Utworzony w roku 1994. Obejmuje powierzchnię 7 354 ha na terenach gmin: Łomża, Piątnica, Wizna w powiecie Łomża województwa podlaskiego. Powierzchnia otuliny wynosi 12 311 ha.
  • Muzeum Przyrody w Drozdowie - Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich. Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”, "Podwodny świat pięciu kontynentów".
  • Zespół Dworsko - Pałacowy w Drozdowie - Pałac (w zespole dworsko-parkowym), obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, zbudowany w 1895 roku w stylu neoklasycystycznym, przebudowany po 1945 roku; odrestaurowany w 1982 r.,  Park dworski (w zespole dworsko-parkowym), obiekt wpisany do rejestru zabytków z dwoma stawami (obecnie w granicach założenia pozostał jeden), powstał w początkach XIX wieku. Zlokalizowany na południowy-wschód od dworu i pałacu. Założenie na planie prostokąta, niesymetryczne. Obecnie zachowanych jest ok. 60 % drzew w wieku powyżej 100 – 150 lat oraz Dwór (w zespole dworsko-parkowym), obiekt wpisany do rejestru zabytków.
  • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.             
  • Kościół parafialny p.w. św. Jakuba w Drozdowoie.              
  • Kaplica grobowa rodziny Lutosławskich w Drozdowie.

Widok na Piątnicę z lotu ptaka. Na pierwszym planie rzeka Narew

źródło/fot.: Urząd Gminy Piątnica

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook