Dodana: 9 styczeń 2009 11:50

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 18:50

Gmina Hajnówka

Herb Gminy Hajnówka    Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz

    Urząd Gminy Hajnówka

    ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

    tel. 85 682 25 00, fax: 85 682 46 12

    e-mail. gmina@gmina-hajnowka.pl

    link do strony internetowej gminy

 

 

Gmina Hajnówka położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Bliskość Puszczy nadaje gminie specyficzny mikroklimat i duże walory krajobrazowe.

Cerkiew p.w. Św. Jana Teologa w Nowoberezowie 

Gmina Hajnówka należy do powiatu hajnowskiego. Graniczy od północnego zachodu i od północy z Gminą Narew, od zachodu z Gminą Czyże, w części południowowschodniej z Gminą Dubicze Cerkiewne, dalej od południa granica gminy pokrywa się z granicą państwową Rzeczpospolitej Polski z Republiką Białoruś, od wschodu z Gminą Białowieża, a od północnego wschodu z Gminą Narewka. Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówka, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną - Gminę Miejską, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Hajnówka. Gmina Hajnówka ma powierzchnię 293,15 km2, w tym 37 % stanowią użytki rolne, a 56 % użytki leśne. Gmina stanowi 18,05% powierzchni powiatu i tworzy ją 25 sołectw.

Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej. Zachodnia część natomiast graniczy z terenami rolnymi należącymi do Bielsko - Drohickiego regionu, który wyróżnia się bardzo dobrymi warunkami glebowymi. Aż 60,4% powierzchni gminy należy do obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Przez gminę przebiega jednotorowa linia kolejowa Siedlce - Mordy - Czeremcha-Hajnówka

Tradycyjny krajobraz wiejski, którego dominantę stanowi architektura sakralna prawosławnych świątyń coraz częściej przeplata się z nowoczesnością farm fotowoltaicznych. Bogata baza turystyczna i rekreacyjna czeka na spragnionych odpoczynku od zgiełku i pędu wielkiego miasta.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Cerkiew p.w. Świętych Braci Machabeuszy na uroczysku Krynoczka.
  • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach.
  • Cerkiew św. Apostoła Jana Teologa w Nowoberezowie.
  • Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie.

 Drewniana cerkiew

źródło/fot.: Urząd Gminy Hajnówka

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook