Dodana: 9 styczeń 2009 12:30

Zmodyfikowana: 13 listopad 2020 08:11

Gmina Dubicze Cerkiewne

  Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne - Leon Małaszewski     

  Gmina Dubicze Cerkiewne

  ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

  tel.: 85 682 79 81

  e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

  link do strony internetowej gminy

 

Gmina Dubicze Cerkiewne położona jest w województwie podlaskim, we wschodniej części powiatu hajnowskiego. Część terenu Gminy położona jest w Puszczy Białowieskiej, ponad 40% jej terenu jest objęta różnymi formami ochrony przyrody( obszary krajobrazu chronionego, rezerwaty przyrody), lasy i tereny zadrzewione stanowią 54% ogólnej jej powierzchni gminy. Gmina zajmuje powierzchnię 151,19 km². Sieć osadnicza gminy liczy 28 miejscowości należących do 17 sołectw o ogólnej liczbie ludności wg stanu na dzień 31.10.2020r. – 1481osób.

 Drewniany budynek w zimowej scenerii.

Walory przyrodniczo- turystyczne:

  • Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty” – zalew o pow. 5,6 ha na rz. Orlanka jest doskonałym miejscem na letni wypoczynek i wędkowania.
  • Rezerwat przyrody „Czechy Orlańskie” - Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 77,9500. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie borów sosnowo świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej.
  • Rezerwat przyrody „Starzyna” – Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 370,0800. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej.
  • Obszar chronionego krajobrazu - Puszcza Białowieska – Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 86000. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej.
  • Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Białowieska będący jednocześnie projektowanym specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 Puszcza Białowieska. Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 63,147.5800.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Izba Kultury Ludowej i Tradycji OSP - Izba Kultury i Tradycji Pożarnictwa mieści się w budynku starej szkoły z początku XX wieku.
  • Kapliczka wybudowana w latach 2017-2018 przez Mikołaja Korch, ludowego rzeźbiarza na uroczysku „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych z krzyżem z 1902r. upamiętniającym wzniesienie pierwszej dubickiej cerkwi pw. Piotra i Pawła.
  • Cerkiew Prawosławna p.w. Opieki Przenajświętszej Marii Panny w Dubiczach Cerkiewnych - drewniana, orientowana, zbudowana w latach 1946- 195.
  • Cerkiew Parafii Prawosławnej w Starym Korninie p.w. Św. Anny - (mała cerkiew) dawniej unicka, obecnie prawosławna. Zbudowana w 1773 roku, przebudowana w XIX wieku. • Cerkiew Parafii Prawosławnej w Starym Korninie p.w. Św. Michała Archaniołado roku 1839 unicka, obecnie prawosławna. Wokół cerkwi nagrobki proboszczów i zasłużonych parafian.
  • Wiatrak holenderski w Koryciskach, zbudowany w 1948 roku. Zachowane urządzenia mechaniczne, drewniane napędzane siłą wiatru służące do obróbki drewna, mielenia zboża.

 Budynek drewnianej cerkwi.

źródło/fot. Gmina Dubicze Cerkiewne

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook