Dodana: 9 styczeń 2009 11:49

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 18:47

Gmina Czyże

Herb Gminy Czyże    Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk

    Urząd Gminy Czyże

    Czyże 98,  17-207 Czyże

    tel.85 681 35 17, tel fax 85 681 89 91

    e-mail: ugczyze@ugcyze.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2010 osób (stan na 31.12.2019 r.). Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw.

Panorama wsi Czyże

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki jednym z nich jest układ przestrzenny wsi Czyże, samo rozplanowanie miejscowości gminnej jest dobrze zachowanym przykładem wsi osadnictwa wojskowego z okresu tzw. „pomiary włócznej” z I połowy XVI w. W krajobraz kulturowy wpisane jest również urokliwe budownictwo drewniane o znaczeniu historycznym i niepowtarzalnych walorach estetycznych.

Gmina Czyże jest obszarem specyficznym pod wieloma względami, jej narodowo-religijna odrębność pozwoliła wytworzyć swoistą atmosferę pogranicza, swoje własne style i tradycje, swoją własną niepowtarzalną atmosferę „małej ojczyzny”. Dla gości oferujemy tak bardzo poszukiwane w dzisiejszych czasach urokliwe wyciszenie oraz kojący spokój.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • miejscowość Czyże i jej układ przestrzenny,
  • cerkiew prawosławna p.w. św. Antoniego Peczerskiego we wsi Kuraszewo. Datowanie: 1868 r,
  • cerkiew prawosławna cmentarna p.w. ś. Kosmy i Damiana, dawniej unicka we wsi Czyże. Datowanie: połowa XVIII w.

Drewniana cerkiew

źródło/fot.: Urząd Gminy Czyże

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook