Dodana: 9 styczeń 2009 11:47

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 18:46

Gmina Czeremcha

Logo gminy Czeremcha     Wójt Gminy Czeremcha - Jerzy Wasiluk

     Urząd Gminy Czeremcha

     ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

     tel./fax:85 685-04-00.

     email: gmina@czeremcha.pl

     link do strony internetowej gminy

 

Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Jest jedną z siedmiu gmin wiejskich powiatu hajnowskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec -Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa oraz Unii Europejskiej z Republiką Białoruś. Powierzchnia w granicach administracyjnych gminy jest równa 9673 ha.  Liczba mieszkańców gminy wynosi ponad 3100 osób. 

Budynek Urzędu Gminy w Czeremsze

Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw: Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka, Połowce, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze. Gmina Czeremcha jest zwodociągowana w 99,8%, a w miejscowości Czeremcha skanalizowana w 80%. W Czeremsze funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Czeremcha ma mocno zakorzenione tradycje kolejarskie co pięknie odzwierciedla logo. Niegdyś w Czeremsze zlokalizowany był główny węzeł kolejowy regionu Puszczy Białowieskiej.

Gmina Czeremcha posiada tereny inwestycyjne oraz walory przyrodnicze i kulturalne, to niewątpliwe atuty gminy przychylne potencjalnym inwestorom.

Gmina Czeremcha stanowi atrakcyjny region pod względem turystycznym. Znajduje się tu wiele obiektów dziedzictwa kulturowego.

Miejsca warte odwiedzenia:

Zabytkowa Cerkiew w czeremsze Wsi pw. Św. Kosmy i Damiana (1850 r.)

  • Zabytkowa Cerkiew w Zubaczach (1897r.).
  • Zabytkowa Cerkiew Filialna w Opace Dużej wybudowana na planie Krzyża greckiego.
  • Zabytkowe cmentarze w Czeremsze (rzymsko katolicki) i w Kuzawie (prawosławny).
  • Pozostałość parku dworskiego w Jancewiczach (XIX).
  • "Dróżniczówka" wybudowana w XX w. z czerwonej cegły.

Widok Czeremchy z lotu ptaka.

źródło/fot.: Urząd Gminy Czeremcha

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook