Dodana: 9 styczeń 2009 13:28

Zmodyfikowana: 22 listopad 2020 05:52

Gmina Zawady

Herb Gminy Zawady  Wójt Gminy - Krzysztof Wądołowski

  Urząd Gminy w Zawadach

  Plac Wolności 12, 16-075 Zawady

  tel. 85 71400 28,  fax: 85 714 00 33 wew 31,

  e-mail: sekretariat@gminazawady.pl

  link do strony internetowej gminy

Gmina Zawady jest najdalej wysuniętą na zachód gminą powiatu białostockiego. Sąsiaduje z gminami: Trzcianne, Tykocin, Kobylin-Borzymy, Rutki, Wizna. Zajmuje powierzchnię 11270 ha, z czego lasy stanowią około 30 %. Liczba mieszkańców gminy wynosi 2734 osoby (stan na 31.10.2020 r.) W skład gminy wchodzi 28 miejscowości.

Budynek Urzędu Gminy Zawady 

Teren gminy Zawady położony jest w obszarze zlewni rzeki Narew, która wraz z rzeką Śliną, Jeziorem Maliszewskim i   systemem rowów melioracyjnych tworzą rozległą sieć hydrograficzną. Ważnym aspektem środowiska są formy ochrony przyrody. Na terenie gminy objęto statusem otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Narwi tereny bagienne i leśne położone w obszarze dolnej Narwi i zachodniej części gminy. Natomiast w celu ochrony wartości środowiska przyrodniczego dolina rzeki Śliny została uznana za strefę  chronionego krajobrazu.

Miejsca warte odwiedzenia:

  •  „Polskie Termopile” - Ruiny schronu kpt. Władysława Raginisa w Górze Strękowej.
  • Drewniany Kościół filialny pw. Narodzenia NMP, powstał w 1743 roku, a przeniesiony z Zawad w 1979r. wraz z dzwonnicą do wsi Cibory-Kołaczki – zabytek klasy 0.
  • Ścieżka przyrodnicza “Meandrami Narwi”.
  • Rowerowy „Szlak krzyży i kapliczek przydrożnych”.

Drewniany kościół we wsi Cibory-Kołaczki

źródło/fot.: Urząd Gminy w Zawadach

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook