Dodana: 9 styczeń 2009 13:36

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 10:40

Gmina Zabłudów

Herb Gminy Zabłudów  Burmistrz Zabłudowa - Adam Tomanek

  Urząd Miejski w Zabłudowie

  ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

  tel. 85 718 81 00, fax: 85 718 81 00 w. 44

  e-mail: um@zabludow.pl

  link do strony internetowej gminy

 

Gmina Zabłudów jest położona w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim.

Malowniczo położona, pośród różnorodnych kompleksów leśnych, pól i łąk swoje piękno zawdzięcza krajobrazom Puszczy Knyszyńskiej oraz rozlewiskom rzeki Narew. Gmina położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego jakim jest Białystok obejmuje obszar o powierzchni 340 km2  zamieszkały przez 9 200 mieszkańców. Gminę tworzy 47 miejscowości w tym blisko 500 letnie miasto Zabłudów będące siedzibą władz samorządowych.

Widok na cerkiew w Zabłudowie.

Rolnicze tereny gminy wraz z  lasami sprzyjają turystyce rekreacyjnej. Wędrówki ułatwiają wyznaczone szlaki i trasy rowerowe:

  • „Doliną Narwi”: Szlak przebiega przez wsie: Ciełuszki – Kaniuki – Ryboły i stanowi część Europejskiego Szlaku Bocianiego. 
  • „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej”: Szlak o długości 60 km, z czego 17 przebiega przez obszar Gminy Zabłudów i prowadzi przez wsie: Kuriany – Płoskie – Kamionka – Słomianka – Żednia.
  • „Szlak Świątyń Prawosławnych”: Szlak autokarowy prowadzący przez Białystok – Zabłudów – Bielsk Podlaski – Hajnówkę. Na terenie Gminy Zabłudów przebiega przez Zabłudów i wsie: Pawły - cerkiew prawosławna cmentarna p.w. św. Jana Teologa, drewniana z 1883r. i Ryboły: cerkiew prawosławna par. p.w. śś. Kosmy i Damiana, lata 1874-1879,  cerkiew cmentarna p.w. św. Jerzego, drewniana z XVIII-XIX.

Dzięki pasji twórców ludowych rozwijany jest miejscowy folklor i tradycje z zakresu rzeźby w drewnie, wyrobów ze słomy, metaloplastyki, kowalstwa, haftu.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • zabytkowa cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny wybudowana w latach 1847-1855,
  • kościół katolicki p.w. św. Ap. Piotra i Pawła datowany na  lata 1805-1840,
  • kaplicę  p.w. św. Marii Magdaleny (na d. cmentarzu unickim), 1848 r.
  • cmentarz rzymsko-katolicki p.w. św. Rocha (nieczynny) wraz z kaplicą p.w. św. Rocha, 1850r.

Rzeka Narew w Kaniukach.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Zabłudowie

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook