Dodana: 9 styczeń 2009 14:00

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 18:02

Gmina Wasilków

Herb Wasilkowa    Burmistrz Wasilkowa - Adrian Łuckiewicz

    Urząd Miejski w Wasilkowie

    ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

    tel. 85 718 54 00, fax: 85 718 57 00

    e-mail: kancelaria@wasilkow.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Wasilków to jedna z najstarszych miejscowości na Podlasiu i miasto o bogatej historii sięgającej dziejów Jagiellonów. To też wyjątkowo urokliwe i dogodne do życia miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w szybko wzrastającej liczbie mieszkańców. Siedzibą organów Gminy jest zaliczane do aglomeracji białostockiej i położone w dolinie rzeki Supraśl miasto Wasilków. Same miasto zamieszkuje około 11 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 28,15 km². Na terenie całej gminy mieszka blisko 17 tys. osób.

Widok na centrum Wasilkowa z lotu ptaka

Teren Gminy Wasilków leży w regionie Wysoczyzny Białostockiej, w centralno-wschodniej części województwa podlaskiego, na północ od Białegostoku. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajo­we prowadzące do przejść granicznych: Nr 19 do Kuźnicy Białostockiej (z Białorusią) i Nr 8 do Budziska (z Litwą) oraz linia kolejowa nr 6 Zielonka–Kuźnica Białostocka.

Dogodna lokalizacja umożliwiająca szybki dojazd do stolicy Podlasia i urokliwa, lesista okolica przyciągnęły setki nowych mieszkańców. Gmina Wasilków jest atrakcyjna dla rodzin, które decydują się w niej zamieszkać ze względu na niskie koszty oraz ceny mieszkań i nieruchomości. Każdego roku na terenach wiejskich i osiedlach mieszkaniowych budowane są nowe drogi dojazdowe jak również modernizowane są istniejące już ulice.

W centrum miasta znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna. Jest ona jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podlasiu. Gmina posiada dobrze wyposażoną świetlicę w Wasilkowie oraz świetlice wiejskie w Jurowcach, Dąbrówkach, Nowodworcach, Rybnikach i Studziankach, w których zajęcia prowadzi Miejski Ośrodek Animacji Kultury (MOAK). Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się też na plaży miejskiej i na Orliku.

W Gminie Wasilków funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz kilka przedszkoli niepublicznych. Opiekę nad dziećmi do lat 3 zapewniają żłobki i kluby dziecięce. Gmina Wasilków ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, którą stanowią: dwie szkoły podstawowe w mieście Wasilków, jedna w Studziankach oraz szkoły filialne w Sochoniach i Jurowcach. Szkoły w Wasilkowie posiadają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, zwłaszcza sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska.

Największą cykliczną imprezą w Gminie Wasilków są „Dni Wasilkowa” odbywające się w czerwcu na Stadionie Miejskim. Wydarzenie gromadzi licznych mieszkańców i okolicznych gości. Każdego dnia imprezy można obejrzeć koncerty grup lokalnych oraz popularnych w całej Polsce gwiazd. Dni Wasilkowa połączone są z jarmarkiem oraz wesołym miasteczkiem. Podczas tego wydarzenia organizowane są liczne konkursy dla dzieci jak i dorosłych. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej -„skansen” - ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.
  • Jurajski Park Dinozaurów w Jurowcach (Muzeum Dziejów Ziemi) ul. Nadawki b/n, 16-010 Wasilków (plaża przy Jurowcach koło Białegostoku).
  • Wiatrak typu holenderskiego w Studziankach.
  • WAKESTOK nad Zalewem w Wasilkowie.

Panorama Wasilkowa. Na pierwszym planie zalew

źródło/fot.: Urząd Miejski w Wasilkowie

oprac. Władysław Tokarski                         

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook