Dodana: 14 styczeń 2009 11:52

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 10:06

Gmina Sztabin

     Herb Gminy SztabinWójt Gminy Sztabin -Jarosław Karp

     Urząd Gminy Sztabin

     ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

     tel. 87 643 97 50, fax: 87 643 97 51

     e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl

                                           link do strony internetowej gminy

Gmina Sztabin położona jest w Powiecie Augustowskim.  Południową granicę Gminy wyznacza rzeka Biebrza. Powierzchnia Gminy Sztabin wynosi  362,47 km2, co stanowi 21,83% powierzchni powiatu augustowskiego i 1,79% powierzchni województwa podlaskiego. Gminę Sztabin zamieszkuje ponad 5 tys. osób w 39 sołectwach. Na przeważającym obszarze gminy dominują użytki rolne (49,53%) oraz lasy i grunty leśne (43,59%).

Budynek Izby Regionalnej Pamięci Ziemi Sztabińskiej.

Obszar gminy obejmuje w dużej części tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w tym tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, Kanał Augustowski ze śluzą w Dębowie, wieś - skansen Jagłowo, duże kompleksy leśne z rezerwatami Glinki, Kozi Rynek i Kuriańskie Bagno. Teren gminy został objęty Europejską Siecią Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000.

W Gminie Sztabin, z każdym rokiem powiększa się baza turystyczno – wypoczynkowa, m.in. o kwatery agroturystyczne, które liczą na zainteresowanie wszystkich kochających ciszę, spokój, kontakt z dziką i niepowtarzalną przyrodą oraz chcących poznać ciekawą historię tych ziem. Przez obszar gminy wiedzie trasa Kanału Augustowskiego w południowym jego fragmencie oraz szlak wodny rzeki Biebrzy wykorzystywany głównie do spływów kajakowych.

Biebrzańskie bagna to prawdziwy powód do dumy: naturalne bagna, rozlewiska i torfowiska uznane  zostały za unikatowy teren w skali Europy. Dodatkowym walorem jest bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Augustowskiej, obszaru o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Jest to raj dla turystów, historyków oraz przyrodników

Miejsca warte odwiedzenia:

  • kościół parafialny p.w. św. Jakuba w Sztabinie;
  • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Jaminach, kościół, drewniany przeniesiony z Augustowa w 1849 r., 4 kapliczki;
  • kościół par. p.w. Zwiastowania NMP w Krasnymborze;
  • Regionalna Izba Ziemi Sztabińskiej im. Romana Gębicza, powołana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej w celu upamiętnienia bogatej historii Gminy Sztabin. Gromadzi liczne przedmioty stanowiące dorobek kultury materialnej poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi sztabińskiej oraz eksponaty związane z Karolem Brzostowskim.

Most nad Nettą w Sosnowie.

 źródło/fot.: Urząd Gminy Sztabin

 oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook