Dodana: 14 styczeń 2009 11:51

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 10:03

Gmina Płaska

   Herb Gminy PłaskaWójt Gminy Płaska - Wiesław Gołaszewski

   Urząd Gminy Płaska

   Płaska 53, 16-326 Płaska

   tel. 87 643 90 80, fax: 87 643 90 81

   e-mail:plaska@home.pl

   link do strony internetowej gminy

Gmina Płaska położona jest w rejonie przygranicznym północno - wschodniej części kraju w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy państwa z Białorusią. Na terenie gminy znajduje się przejście wodne z Białorusią na Kanale Augustowskim w Kurzyńcu (Rudawka – Lesnaja).

Spływ kajakowy na rzece Czarna Hańcza

Powierzchnia Gminy  wynosi 373 km2, i zamieszkuję ją 2 538 osób. Jest jedną z większych obszarowo gmin w kraju i o najniższym wskaźniku zaludnienia (7,2 osób/km2), z tego powodu tereny gminy określane są często jako zakątek ciszy i spokoju. Bardzo wysoka lesistość – 82,2 % ogólnej powierzchni oraz duża liczba jezior i rzek stanowią o wielkiej atrakcyjności turystycznej tych terenów. Większość obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony prawnej, a obszary chronionego krajobrazu zajmują niemal 60,3% jej powierzchni. 1,6% terytorium gminy to rezerwaty przyrody. Położenie wśród lasów i jezior, wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych – Kanału Augustowskiego ma decydujący wpływ na turystyczny charakter tej gminy.

Główną atrakcją turystyczną są szlaki kajakowe na trasie Czarna Hańcza – Kanał Augustowski. Aktywnie można również spędzić czas podczas wypraw ścieżkami rowerowymi przebiegającymi przez teren gminy oraz podziwiając bogactwo przyrody Puszczy Augustowskiej na szlakach turystyki pieszej.Około 9% powierzchni gminy stanowią zbiorniki wodne, do których należą jeziora: Serwy, Gorczyckie, Orle, Pobojno, Paniewo, Krzywe, Kruglak, Mikaszewo, Mikaszówek, Głębokie, Szlamy, Wiązowiec oraz ciek rzeki Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • zespół budowli Kanału Augustowskiego wraz z 9 śluzami, w tym wodne i pieszo-rowerowe przejście graniczne na śluzie Kurzyniec z Białorusią oraz jedyna na kanale dwukomorowa śluza Paniewo;
  • kościół Parafialny pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce z 1907 r. wraz z zabytkową kaplicą w Rudawce;
  • elektrownia wodna w Rygoli;
  • Puszcza Augustowska z rezerwatami przyrody „Mały Borek”, „Starożyn”, „Kuriańskie Bagno”, „Perkuć” oraz na skraju gminy, także rezerwaty: „Stara Ruda”, „Jezioro Kalejty”.

Śluza Kurzyniec

źródło/fot.: Urząd Gminy Płaska

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook