Dodana: 14 styczeń 2009 11:53

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 17:13

Gmina Augustów

  Budynek Urzędu Gminy AugustówWójt Gminy Augustów  - Zbigniew Tadeusz Buksiński

  Urząd Gminy Augustów

  ul. Mazurska 1 C, 16-300 Augustów

  tel. 87 643 30 56, fax: 87 643 29 03

  e-mail: gmina-augustow@home.pl

                                        link do strony internetowej gminy 

Gmina Augustów położona jest w województwie podlaskim, w północnej  części powiatu augustowskiego. Gmina leży na Równinie Augustowskiej i otacza miasto Augustów z trzech stron. Zajmuje powierzchnię 266,52 km² i liczy 6829 mieszkańców (stan na 31.10.2020r.) zamieszkałych w 36 sołectwach. 

Budynek Urzędu Gminy Augustów. 

Gmina Augustów jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna. Funkcja turystyczno-wypoczynkowa rozwija się głównie w formie turystyki pieszej, wodnej, konnej oraz wypoczynku pobytowego w kwaterach prywatnych, na campingach i  biwakach nad jeziorami. Turyści mogą tu miło spędzić czas uprawiając sporty wodne i podziwiając piękno tutejszej flory i fauny.

Odległość do miasta Augustowa z najdalszych zakątków gminy nie przekracza 12 km.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kanał Augustowski ze śluzami: “Borki” w Netcie Folwark i w Białobrzegach.
  • Zespół dworski (dwór drewniany i park) we wsi Netta-Folwark. 
  • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP w Janówce.
  • Muzeum AK w Janówce.
  • Molenna w Gabowych Grądach.

Zdjęcie Kanału Augustowskiego i otaczających go łąk.

źródło/fot.: Urząd Gminy Augustów

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook