Dodana: 16 wrzesień 2022 11:28

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2022 11:28

Tradycyjna sztuka fermentacji i utrwalanie żywności zapobiegające marnotrawstwu oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja Allelon złożyła w czwartek, 15 września ofertę na realizację zadania publicznego pn. Tradycyjna sztuka fermentacji i utrwalanie żywności zapobiegające marnotrawstwu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Bochenki chleba

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 16 września 2022 r. do dnia 23 września 2022 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook