Dodana: 17 lipiec 2006 09:54

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2006 09:54

Sejneńskie zabytki


 
www.sejny.boo.pl


Klasztor podominikański i bazylika Najświętszej Marii Panny z figurą Matki Boskiej Sejneńskiej
Zwrócony prezbiterium na zachód kościół oraz przylegający do niego klasztor leżą w północno-zachodniej części miasta. Kościół założony na rzucie wydłużonego prostokąta jest trójnawową halą poprzedzoną od frontu fasadą o dwu wieżach nieznacznie wysuniętych przed lico ścian korpusu. Do budowy kościoła dominikanie przystąpili w 1610r. kosztem J. Grodzińskiego. Zakon zlokalizowano na wzgórzu między miastem a dotychczasowym dworem. Klasztor z kościołem zaprojektowany około 1610r w stylu późnorenesansowym był budowany etapami przez kilkadziesiąt lat. W pierwszym etapie (1610-1619r.)wzniesiono trójnawowy kościół w stylu renesansowym z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym apsydą, który konsekrowano dopiero w 1632r. pw. NMP, św. Jerzego i św. Jacka. W kościele znajduje się figura Matki Boskiej Sejneńskiej zakupiona przez J. Grodzińskiego 1603r. - ponad półtora metrowa statua misternie wyrzeźbiona w drewnie lipowym przedstawia postać Matki Boskiej siedzącej na tronie bez oparcia. Na prawym kolanie stoi Dzieciątko Jezus. Rzeźba otwiera się na boki tworząc tryptyk, wewnątrz płaskorzeźba wyobraża Boga Ojca siedzącego na tronie trzymającego krucyfiks. Figurka została umieszczona na znaczku pocztowym z serii „Sanktuaria Maryjne" w 1998 roku. W latach 1619-1706 zbudowano etapami klasztor na planie czworokąta z dziedzińcem pośrodku i wieżami w narożach. Klasztor uległ przebudowie w latach 1863-1869, kiedy wymieniono dach z ceramicznego na blaszany oraz zmieniono wygląd okien. Także kościół przebudowano w 1710r w stylu późnobarokowym. Z pierwotnego wystroju zachował się jedynie późnorenesansowy szczyt nad dawną główną fasadą. Obecnie jest to bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP.


fot.www.sejny.home.pl

Biała Synagoga
Synagoga została zbudowana w latach 1860-1870. Jest to obiekt znacznych rozmiarów, murowany, eklektyczny z elementami gotyku i neoklasycyzmu. W czasie II wojny światowej użytkowana była przez Niemców. Po II wojnie światowej synagoga została częściowo przebudowana i adaptowana na remizę strażacką, a później była eksploatowana jako magazyn. Oryginalny wygląd zewnętrzny przywrócił remont w latach 1978 - 1982. To budowla trójnawowa, na planie prostokąta 19 na 25,8 m. Zachowała się wnęka aron ha-kodesz i cztery bogato profilowane filary, pomiędzy którymi niegdyś stała bima. Obecnie jest używana przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", jako miejsce różnego rodzaju wystaw, koncertów czy spektakli.


www.sejny.boo.pl

Kaplica Św. Agaty
Na przeciw bazyliki mieści się Kaplica Św. Agaty zbudowana w 1789r. W środku znajduje się obraz św. Agaty z połowy XVIII w., a na dachu stoi figura Św. Agaty wykonana w drewnie lipowym w 1828r. Św. Agata jest patronką Sejn, chroniącą przed pożarami.


www.sejny.boo.pl


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
Jest to niewielki neogotycki kościółek - przed wojną użytkowany przez ewangelików, obecnie katolicki, wybudowany w 1844 r. Kościółek mieści się przy ul. Zawadzkiego, tam, gdzie kiedyś mieszkali osadnicy niemieccy. Prawdopodobnie od ewangelików sejneńscy staroobrzędowcy dzierżawili pomieszczenie przy kościele na swoją cerkiew - molennę.


fot.www.sejny.home.pl

Ratusz miejski
Murowany ratusz z 1846r. w stylu neoklasycystycznym, jest niewielkim, parterowym, trójczłonowym, murowanym budynkiem, wzniesionym na planie wydłużonego czworokąta. Część środkowa nieco szersza i wyższa ma na osi wejścia wystawkę piętrową zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Z obu stron przylegają niewielkie skrzydła pierwotnie z podcieniami otwartymi trzema arkadami. Budynek uległ znacznym przebudowom. Całość została utrzymana w formach późnoklasycystycznych. Obecnie mieści się w nim siedziba władz miasta.


fot.www.sejny.home.pl

Sejneńskie organy
Obecne sejnieńskie organy wybudował w 1907 roku Jonas Garalevicius, litewski organmistrz z Kowna. Instrument ma 36 głosów podzielonych pomiędzy: manuał I - 18 głosów, manuał II - 10 głosów, pedały - 8 głosów. Traktura gry jest mechaniczna, przy czym dla manuału I dodatkowo wyposażona we wspomaganie pneumatyczne (dźwignia Barkera). Traktura rejestrów - mechaniczno-pneumnatyczna. Wiatrownice są klapowowo-zasuwowe, dla pedału stożkowe. Jest to instrument romantyczny z dużą liczbą głosów 8 i 16 stopowych, i małą liczbą alikwotów i mikstur. Wszystkie piszczałki prospektowe to niegrające atrapy. Na bocznym chórze w nawie północnej znajdują się 6-głosowe małe organy o konstrukcji wskazującej na to, że są dziełem litewskiego organmistrza. Oba instrumenty zostały poddane renowacji w 1993 roku.

Info. ze strony: www.sejny.boo.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook