Dodana: 17 lipiec 2006 10:41

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2006 10:41

Imprezy kulturalne Sejn

Kilka propozycji kulturalnych organizowanych cyklicznie w Sejnach.

Baltic Satelid
Festiwal organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach odbywa się rokrocznie w Sejnach w czerwcu (od 1992 roku – wcześniej w Olecku, Ełku i Suwałkach). SATELID, czyli Spotkania Amatorskich Teatrów Lalkowych i Dziecięcych osiągnęły skalę międzynarodową, przybierając nazwę "Baltic-Satelid". Rangę międzynarodową w 1992 roku podtrzymał jedynie teatr z Litwy, ale takie na ogół bywają początki. W latach następnych reprezentacja krajów bałtyckich była znacznie bogatsza. Sejny odwiedziły bowiem obok zespołu litewskiego, również zespoły z Estonii i Łotwy. Późniejsze lata to zgłoszenia z Danii, Finlandii i Szwecji, Rosji, a także spoza strefy bałtyckiej - Ukrainy, Czech.

Festiwal Organowy Młodych
Podstawowy cel imprezy, to promowanie młodych muzyków z kraju i zagranicy poprzez ich wspólne koncertowanie ze znanymi mistrzami. Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodych Organistów z Krajów Nadbałtyckich odbyła się w sierpniu 1993 roku. Dotychczasowe coroczne spotkania zgromadziły w sumie kilkudziesięciu młodych organistów z Polski, Czech, Białorusi, Rosji, Litwy, Włoch, Finlandii, Niemiec, Holandii i Austrii. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Józef Serafin, natomiast coroczne warsztaty i kursy mistrzowskie prowadzi Julian Gembalski. Od 2001 roku festiwal odbywa się w dwóch miastach - w Sejnach i w oddalonym o 250 km mieście Anyksčiai na Litwie, które łączy w jedną całość postać biskupa i poety obojga narodów Antanasa Baranauskasa, urodzonego w Anyksčiai w 1835 r., a od sierpnia 1897 r biskupa diecezji sejneńskiej. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach.

Ogólnopolski przegląd kabaretów
Imprezę objął patronatem artystycznym „Kabaret Moralnego Niepokoju" z Warszawy. Uczestnikami przeglądu są amatorskie kabarety z Polski, a zwycięski kabaret otrzymuje statuetkę Przeglądu – „Złote jajo Sejneńskiego Tura" oraz nagrodę pieniężną.

Dni Sejn
Od 1999 roku, kiedy odbyły się po raz pierwszy są organizowane cyklicznie pod koniec lipca w centrum miasta, trwają trzy dni i zamieniają całe miasteczko w jedno, wielkie miejsce rozrywki. Organizator: Komitety Osiedlowe, Rada Miasta w Sejnach.

Info. ze strony: www.sejny.boo.pl

***

Kalendarz imprez na 2006 rok - ze strony www.sejny.home.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook