Dodana: 10 styczeń 2004 11:00

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2004 11:00

Programy pomocowe

Wymienione wcześniej wszelkiego rodzaju instytucje otoczenia biznesu oferują przedsiębiorcom wszelkiego rodzaju pomoc. Jedną z form pomocy jest pomoc finansowa. Pomoc ta, skierowana jest zarówno do przyszłych, rozwijających się, jak i przeżywających aktualnie problemy przedsiębiorców.

Z pomocy tej przedsiębiorcy korzystają coraz chętniej. Po wypełnieniu dosyć skomplikowanych, zwłaszcza za pierwszym razem, formalności wielu przedsiębiorców korzysta z tej formy pomocy ponownie, w kolejnych edycjach różnych programów.

Środki przeznaczane na ten cel pochodzą ze źródeł polskich, rządowych oraz z pieniędzy unijnych z funduszy przedakcesyjnych a w niedalekiej przyszłości także z funduszy strukturalnych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook