Dodana: 10 marzec 2005 09:07

Zmodyfikowana: 10 marzec 2005 09:07

Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny

Podstawa prawna art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
[tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r.  Nr 5., poz. 515]

Wnioskodawca składa wniosek zawierający informacje:

  • nazwa imprezy i zakres utrudnienia dla ruchu;
  • data rozpoczęcia imprezy i czas jej trwania;
  • miejsce rozpoczęcia oraz trasa, którą będzie ona przebiegać;
  • przewidywana liczba uczestników;
  • osoba odpowiedzialna (nazwisko, imię, telefon kontaktowy;
  • deklaracja o pozostawieniu dróg w stanie pierwotnym;

W przypadku zamknięcia drogi, do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu z pokazaniem objazdu i sposobu zabezpieczeń

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook