Dodana: 6 czerwiec 2019 16:04

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2019 19:07

W urzędzie marszałkowskim obradowała Podlaska Rada Seniorów

Propozycje związane z promocją inicjatyw środowisk senioralnych, problem opieki nad osobami starszymi i dyskusja o udziale tematyki senioralnej w mediach - to główne punkty kolejnych obrad działającej przy marszałku województwa Podlaskiej Rady Seniorów. Spotkanie odbyło się w czwartek (6 czerwca br.) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Wzięli w nim udział członkowie gremium, reprezentanci lokalnych mediów a także przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. W rozmowach uczestniczył też marszałek Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu Rada Seniorów (8).jpg

„Media dla seniorów”
Czwartkowe obrady zdominował temat braku wystarczającej obecności tematyki senioralnej w mediach.
Przewodnicząca Rady Seniorów Jolanta Wołągiewicz zaprezentowała wnioski z przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020” .
Zdiagnozowano tam pięć obszarów problemowych. Jednym z nich jest obszar komunikacji.
Wskazano m.in. na język, jakim posługują się współczesne media, często niezrozumiały dla osób starszych i wynikający z tego brak komunikacji pomiędzy instytucjami  i organizacjami a osobami starszymi.
Zwrócono też uwagę na znikomą ilość  programów telewizyjnych i radiowych dedykowanych seniorom i współtworzonych przez seniorów. Podobny problem jest również w mediach internetowych.
- Jeśli pojawia się tematyka senioralna, to są to najczęściej jakieś ciekawostki, natomiast nie ma poważnych programów dotyczących spraw społecznych, wyjaśniających zawiłości prawne czy informujących o sprawach istotnych dla ludzi starszych – mówiła członkini Rady Bożena Bednarek.
I właśnie taki program współtworzony przez podlaskich seniorów ma się pojawić w jesiennej ramówce Polskiego Radia Białystok – co zapowiedział dyrektor programowy rozgłośni Mirosław Bielawski. Natomiast Katarzyna Popławska z białostockiego oddziału TVP obiecała zwrócić uwagę na problem swoim szefom.

W działania medialne związane ze środowiskiem podlaskich seniorów ma się też włączyć urząd marszałkowski. Izabela Smaczna – Jórczykowska, rzecznik prasowy marszałka zapowiedziała współpracę z seniorami właśnie w tej dziedzinie.

Nowa pełnomocnik i fundusze na projekty
Podczas spotkania, dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Szeweluk przedstawił Radzie Seniorów nową pełnomocnik ds. ludzi starszych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Beata Zadykowicz będzie koordynatorem współpracy pomiędzy marszałkiem, urzędem marszałkowskim i podlaskimi organizacjami senioralnymi, a w szczególności Podlaską Radą Seniorów.
Znakomitą informację przekazał też marszałek Artur Kosicki. Jest możliwość pozyskania funduszy ze środków budżetu województwa na projekty realizowane przez Podlaską Radę Seniorów.
- Chciałbym abyście Państwo przedstawili konkretne propozycje działań wraz z szacunkowym kosztorysem. Mam nadzieję, że wygospodarujemy środki na te projekty - mówił marszałek.

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego
Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego jest ciałem opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, powołanym celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada liczy maksymalnie 15 członków, powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką senioralną.

ak/red.aa/red.is

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook