Dodana: 10 maj 2019 14:59

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2020 11:12

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje w sprawie statutu podlaskich jednostek zdrowia

Przedmiot konsultacji: - projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, - projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu exchange-of-ideas-222788_960_720.jpg

Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

Forma konsultacji:

 

projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

fot.pixabay 

facebook