Dodana: 10 luty 2020 15:35

Zmodyfikowana: 10 luty 2020 15:35

Konsultacje ws. zmiany przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi ws. projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Samorząd Województwa Podlaskiego, na wniosek Wójta Gminy Suwałki, prowadzi prace nad zmianą przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Projekty dokumentów i formularz konsultacyjny dostępne są w załąłczeniu poniżej. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do 2 marca br.

facebook