Dodana: 5 luty 2020 15:43

Zmodyfikowana: 5 luty 2020 15:43

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie „Doliny Bugu”

Informujemy, iż Samorząd Województwa Podlaskiego kontynuuje prace nad aktualizacją przepisów regulujących funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu w celu przyjęcia ich przez Sejmik Województwa Podlaskiego jako aktów prawa miejscowego zgodnych z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55.).

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”,

Prosimy o wnoszenie uwag do powyższych dokumentów za pomocą formularza uwag.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do 26 lutego br.

Projekty dokumentów i formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej: Wrota Podlasia w zakładce organizacje pozarządowe. 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook