Dodana: 22 luty 2021 09:37

Zmodyfikowana: 22 luty 2021 09:37

Nagroda dla Kanału Augustowskiego

W czwartek (18.02) podczas międzynarodowego kongresu wodnego The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) w imieniu Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, nagrodę przyznaną przez tę organizację dla Kanału Augustowskiego odebrała Magdalena Sanczenko, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP.

Zapora na Kanale Augustowskim.

Szósta edycja kongresu wodnego rozpoczęła się w poniedziałek (15.02), a zakończyła w czwartek (18.02). Zorganizowana została pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders” (Badania i inżynieria hydro-środowiska. Bez ram, bez granic).

Podczas tej edycji uczestnicy zajmowali się m.in.: problemami zmian klimatu, ekstremalnymi zjawiskami wodnymi, hydrauliką środowiskową, inżynierią hydrauliczną i naturalnymi zagrożeniami. Wśród panelistów byli reprezentanci międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO (The Intergovernmental Hydrological Programme) czy Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

W ramach kongresu, podczas sesji zamykającej, przyznane zostały dwie nagrody. Pierwsza – dla Kanału Augustowskiego została przekazana Arturowi Kosickiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego (którego reprezentowała Magdalena Sanczenko) oraz Mirosławowi Karolczukowi, burmistrzowi Augustowa. Drugą – dla Bulwarów Wiślanych otrzymała Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m. st. Warszawy.

– Kanał Augustowski jest znakomitym przykładem wybitności technicznej naszego dziedzictwa inżynieryjnego – podsumował prof. Tomasz Okruszko, prorektor SGGW.

Takie nagrody przyznawane są co roku dla lokalnych inwestycji, które posiadają infrastrukturę o trwałym i międzynarodowym znaczeniu.

- To dla nas duże wyróżnienie, nagroda przyznana przez światowej klasy specjalistów z zakresu środowiska i inżynierii wodnej. Chciałbym podkreślić, że chcemy rozwijać potencjał Kanału Augustowskiego – przekazał marszałek Artur Kosicki. –  Jednym z projektów, które – jako województwo – zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy jest połączenie Pojezierza Mazurskiego z Augustowskim, właśnie przez Kanał Augustowski do rzeki Niemen i na Zalew Kuroński. Taka inwestycja rozwinęłaby turystykę wodną i polski przemysł jachtowy. Nastąpiłaby też poprawa stanu retencji wód – dodał marszałek.

Kanał Augustowski to jeden z najatrakcyjniejszych szlaków turystyki kajakowej. Na terenie Polski przebiega przez Równinę Augustowską i Kotlinę Biebrzańską. Kajakarze podróżujący kanałem mijają jeziora: Sajno, Necko, Białe, Studzieniczne oraz płyną rzeką Czarną Hańczą. Kanał łączy dorzecza Wisły i Niemna. Ma 102 km długości (z czego w Polsce 80 km). Na Kanale Augustowskim zbudowano 18 śluz (w Polsce jest ich 14). W 1968 r. Kanał Augustowski został uznany za zabytek techniki. Trwają starania o wpisanie go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W poprzednich latach podczas kongresów wodnych nagrodzone zostały m.in.: zbiornik Sayamaike w Japonii czy śluza w Lanaye w Belgii.

W kongresie wzięło udział online prawie 500 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Geofizyki PAN. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów, zajmujących się tematyką wody.

tekst: Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Półtorak
fot.: Archiwum UMWP/Agnieszka Deluga/Marcin Nawrocki

facebook