Dodana: 31 październik 2020 06:54

Zmodyfikowana: 31 październik 2020 06:54

31 października obchodzimy Światowy Dzień Miast

Ustanowione przez ONZ święto ma zwiększyć zainteresowanie społeczności międzynarodowej globalną urbanizacją, przyspieszyć współpracę między krajami w zakresie wyrównywania szans i rozwiązywania problemów miast oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na całym świecie. Po raz pierwszy Światowy Dzień Miast obchodzony był w 2014 roku.

Grafika z ilustracją miasta i napisem Światowy Dzień Miast.

Ogólnym tematem Światowego Dnia Miast jest „Better City, Better Life”, a każdego roku ma on inny podtemat, który ma na celu promowanie postępów urbanizacji lub podejmowanie konkretnych wyzwań z niej wynikających. W 2020 roku tematem jest „Docenianie naszych społeczności i miast”.

Według ONZ miasta potrzebują wsparcia w rozwijaniu zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami, po to, by zagrożenia nie przekształcały się w katastrofy. Aby to osiągnąć, należy budować odporność miast na kryzysy wywołane przez przyrodę lub ludzi, czyli na powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, pandemie czy zapaść ekonomiczną. Głównym założeniem jest wsparcie miast w taki sposób, aby potrafiły ochronić życie i zdrowie swoich mieszkańców. Ważne jest ograniczenie uszkodzeń i zniszczenia własności publicznej i prywatnej oraz zapewnienie działającej infrastruktury i usług, aby ludzie mogli w niedługim czasie po zakończeniu kryzysowej sytuacji powrócić do normalnego życia.

 

Wpływ COVID-19 na miasta

W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Miast 2020 ONZ zwraca uwagę na wpływ COVID-19, który zmienił kształt życia miejskiego na całym świecie. Społeczności lokalne odegrały w tym czasie kluczową rolę w przyczynianiu się do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa i utrzymania niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Wartość społeczności lokalnej obejmują lokalny wolontariat i ludzi organizujących się we własnych dzielnicach, a także ruchy społeczne, które rzucają wyzwanie ubóstwu, systemowej dyskryminacji i rasizmowi. Zwłaszcza w nieformalnych osiedlach i slumsach społeczności wnoszą znaczący wkład, podczas gdy indywidualne gospodarstwa domowe na obszarach miejskich zapewniają sprzyjające warunki do pracy i nauki w domu.

Najnowszy raport UN-Habitat na temat miast świata wzmacnia korzyści płynące z miast, które angażują wszystkie zainteresowane strony, w tym społeczności lokalne, w celu wspierania zrównoważonych miast. Sekretarz generalny ONZ, Antonio Gutiere, określił miasta i społeczności jako te, które znajdują się na pierwszej linii frontu odpowiedzi COVID-19. Wspólnie możemy rzeczywiście wspierać zrównoważone miasta dla wszystkich.

Uznanie wartości społeczności musi być utrzymane po wybuchu epidemii wirusa. W procesie przechodzenia do nowej, zrównoważonej normalności miejskiej, społeczności lokalne muszą odgrywać rozszerzoną rolę, wspierając rządowe pakiety bodźców do tworzenia miejsc pracy, świadczenia podstawowych usług, zapewnienia transformacji ekologicznej gospodarki, zapewnienia odpowiedniego schronienia i przestrzeni publicznej oraz przywrócenia lokalnych łańcuchów wartości.

W Polsce mamy 944 miast, w województwie podlaskim zaś 40.

 

oprac.: Paulina Dulewicz

na podst. Ekokalendarz.pl oraz https://www.un.org/en/observances/cities-day

facebook