Dodana: 19 luty 2019 08:57

Zmodyfikowana: 19 luty 2019 08:57

Podlascy twórcy dostaną stypendia marszałka województwa

Tomiki poetyckie, inscenizacje teatralne, filmy, wystawa i prace przygotowawcze do udziału w rozmaitych przedsięwzięciach artystycznych będą możliwe dzięki stypendiom Marszałka Województwa Podlaskiego. Dziś zarząd województwa postanowił je przyznać 18 twórcom.

Ilustracja do artykułu stypendia-artystyczne.jpg

Osiem półrocznych i 10 rocznych stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2019 – przyznał we wtorek
(12.02.2019) zarząd województwa. Łączna kwota z budżetu województwa przeznaczona na stypendia dla twórców na ten rok to 158.000 zł. Przy czym na jedno stypendium roczne przypada kwota  11.000 zł brutto, a na stypendium półroczne 6.000 zł brutto. Na tegoroczny nabór wpłynęło 36 wniosków.

Osoby, które otrzymały stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2019:

 1. Maria Danuta Dek-Lewandowska – na stworzenie autorskiej książki
  pod roboczym tytułem „Jak zostać żabą?”,
 2. Janina Osewska – na napisanie tomu poetyckiego pod roboczym tytułem „PŁÓTNA DO JAŚNIENIA” z okazji jubileuszu 20-lecia pracy twórczej oraz 65-lecia urodzin,
 3. Weronika Zimnoch – na przygotowanie programu artystycznego do udziału w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach zespołów muzyki dawnej,
 4. Rafał Pietrzak – na realizację spektaklu „PustoStan - odsłona druga”,
 5. Zofia Ewa Redlarska – na napisanie i wydanie tomiku wierszy, antologii poezji „Portrety imion dziecięcych” (część II),
 6. Monika Pawluczuk – na realizację dokumentacji do filmu fabularnego pod roboczym tytułem „Puszcza”, którego akcja toczy się na terenie Puszczy Białowieskiej,
 7. Dariusz Chociej – na realizację projektu muzycznego pt. „Podlasie na głosy”,
 8. Michał Piotr Kość – na przygotowanie kompletnego materiału zdjęciowego
  do albumu artystycznych fotografii „Żubry. Światło i Cień”,
 9. Czesław Rybicki - na realizację przedsięwzięcia: Kwerenda, opracowanie źródeł
  i przygotowanie publikacji „Okręg łomżyński Polskiej Organizacji Wojskowej
  w walce o niepodległość narodową Polaków w latach 1914-1919 i jego oddziaływanie na Białostocczyznę oraz Suwalszczyznę”,
 10. Aneta Popławska – Kazberuk – na realizację projektu artystycznego NeoFolk.

 

Osoby, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2019:

 1. Natalia Kozłowska – na realizację projektu artystycznego „imiland”,
 2. Elżbieta Michalska – na wydanie ilustrowanej książki poetyckiej,
 3. Damian Kocur – na realizację filmu krótkometrażowego pod roboczym tytułem „Chmury” na terenie województwa podlaskiego,
 4. Krystyna Gudel – na stworzenie tomiku poezji pod roboczym tytułem „Ziemi mojej i ludziom. W hołdzie i z wdzięcznością”,
 5. Maria Tocka Bauchrowicz – na realizację projektu pn. „Łomża. Historie prawdziwe”,
 6. Michał Skwierczyński – na kształcenie w klasie gitary jazzowej na wydziale Frost School of Music na University of Miami,
 7. Krzysztof Zemło – na realizację przedsięwzięcia: Pieśni miłosne – widowisko teatralne inspirowane polskimi balladami ludowymi,
 8. Marta Mężyńska – na realizację wystawy „Wrota Ulicy Kilińskiego”.

 

Oprac. art

 

Informacja dla stypendystów

Podpisanie umów ze stypendystami odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego - panią Martą Pacewicz tel. (85) 66 54 173, e-mail: marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, III piętro, pokój 308). 

W celu zawarcia umowy należy wypełnić i przedłożyć do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutejszego urzędu oświadczenie do celów podatkowych lub elektronicznie na wskazany wyżej adres e-mail lub osobiście (druk formularza w załączniku poniżej).

 

 

facebook