Dodana: 31 październik 2018 08:19

Zmodyfikowana: 31 październik 2018 08:19

31 października upływa termin składania wniosków na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP uprzejmie przypomina, iż 31 października 2018 r. upływa termin składania wniosków na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok 2019.

Ilustracja do artykułu makosz.jpg

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój 022 (parter).

Wnioski o stypendia mogą składać:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne , średnie,
  • szkoły podstawowe i średnie szkoły artystyczne,
  • instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
  • stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

Stypendia przyznawane są z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku.

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. (085) 66 54 121 pok. 306 oraz (085) 66 54 162 pok. 308.

Szczegóły w poniższym linku:                          

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_i_nagrody_/stypendia_marszalka/dla_uczniow_uzdolnionych_artysty/

 

facebook