Dodana: 8 lipiec 2019 13:08

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2019 13:08

„Sztuka bez granic” – lipcowe spotkanie z Suwalszczyzną i malarstwem

W weekend 6-7 lipca Muzeum Podlaskie w Białymstoku organizuje drugie spotkanie w ramach projektu „Sztuka bez granic”, który skierowany jest do stałej grupy dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury, zwłaszcza kultury polskiej. Uczestnikami są dzieci uczące się języka polskiego w Grodnie, dzieci z Białegostoku oraz pacjenci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Wychowawczynie pokazują pracę plastyczną dzieciom Sztuka bez granic 2019 pierwszy weekend Zajecia.JPG

W sobotę 6 lipca zaplanowano wycieczkę do Wigier i Stańczyk oraz zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W niedzielę dzieci wezmą udział w warsztatach malarskich w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

 

W ramach pierwszej fazy projektu przeprowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów, wsparte wyjazdami terenowymi. Prace i zajęcia z dziećmi będą opierały się o zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów: rzeźbiarskich, literackich, malarskich, designerskich, introligatorskie, teatralnych, warsztatach z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji, warsztatach fotograficznych inspirowanych lokalną architekturą drewnianą oraz wielokulturowością regionu, warsztatach z autoprezentacji i spacerach edukacyjne po Białymstoku. W ciągu kilku weekendów odbędą się także wyjazdy krajoznawcze po naszym województwie.

 

Druga część projektu będzie polegała na przygotowaniu wydawnictwa edukacyjnego, wystawy plenerowej oraz na otwarciu w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego ekspozycji złożonej z prac uczestników.

 

Projekt zakończy się przeprowadzeniem warsztatów artystyczno-terapeutycznych
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, przygotowanych na podstawie utworzonej podczas projektu koncepcji zajęć i publikacji. Wszystkie działania będą realizowane przez doświadczonych artystów, animatorów i muzealników związanych z Podlasiem.

 

Kolejne – trzecie – spotkanie dzieci z Polski i Białorusi odbędzie się w weekend 3-4 sierpnia.

 

Rekrutacja do projektu została zakończona, a uczestnicy pracują w stałych grupach w przeciągu kilku miesięcy regularnych spotkań. Zapraszamy do śledzenia ich postępów i dokonań.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mat.org.

 

 

facebook