Dodana: 17 grudzień 2019 13:04

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 13:04

"Katalog ręczniów ludowych gminy Orla" - promocja publikacji

W czwartek 12 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Orli miała miejsce promocja albumu „Katalog ręczników ludowych gminy Orla” oraz podsumowanie projektu „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej” realizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Promocja Katalogu ręczników ludowych gminy Orla (11).jpg

Bielscy muzealnicy są szczęśliwi, ponieważ kolejny Katalog ręczników ludowych, tym razem z gminy Orla rozchodził się niczym ciepłe bułeczki. Impreza zgromadziła blisko 200 osób, w tym realizatorów projektu, uczestników badań terenowych oraz mieszkańców gminy, bez których projekt nie miałby szansy powadzenia, bowiem to oni udostępniali badaczom ręczniki, które trafiły na karty albumu. Otwartość mieszkańców gminy poskutkowała obszernym wydawnictwem zawierającym 436 zdjęć ręczników ze wstępem poświęconym charakterystyce zebranego materiału. W uroczystości wziął udział Biskup Senior Antoni Dydycz, Agata Puchalska – dyrektor Biura Kult. Urzędu Marszałkowskiego woj. Podlaskiego, Katarzyna Korycka – dyr. Biura Dziedzictwa Narodowego UM woj. Podlaskiego, Alina Dębowska – kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim, Jarosław Borowski – burmistrz Bielska Podlaskiego, a także sołtysi z gminy Orla.

 

W wyniku badań prowadzonych od 2014 roku wiedza bielskich muzealników wzbogaciła się o 1339 ręczników – tyle ręczników udało się odszukać, sfotografować i zinwentaryzować. Przy okazji badań powstała baza danych ręczników ludowych zawierająca kompleksowe informacje na temat przedmiotu prowadzonych badań ze wszystkich gmin powiatu bielskiego (gm. Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki oraz Orla). Dodatkowo należy wspomnieć, że każdy z ręczników został opisany w blisko czterdziestu aspektach. To ogrom danych umożliwiający dokonanie szeregu analiz naukowych, które wcześniej nie były możliwe ze względu na brak danych statystycznych.

 

Projekt „Śladami ręczników ludowych gminy Orla” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

mat.org.

facebook