Dodana: 5 lipiec 2013 10:05

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2013 10:05

Białystok

Akcja "Krzesła"

termin:  7 września 2013 r.
godziny: 14.00-17.00
miejsce: Bulwar Józefa Blicharskiego w Parku Planty w Białymstoku

W jednej z parkowych alejek przy Pałacu Branickich zostaną ustawione parami krzesła. Na jednym z każdej pary krzeseł usiądzie człowiek (ktoś z grupy realizatorów). Przechodnie będą mogli podejść i usiąść na krześle naprzeciwko. Każdy biorący udział w akcji może siedzieć na krześle przez dowolny czas. Ustawione zostaną tabliczki z informacją o akcji i zaproszeniem do działania. Rozdawane będą ulotki informacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w kolejnych akcjach w ramach Projektu Patrz Człowiek! w Białymstoku.

Popatrzeć na drugiego człowieka.
Tylko tyle i aż tyle! Patrz człowiek! Bez słów, bez gestów, bez kontekstów.
Krótka chwila w życiu każdego z nas poświęcona drugiemu człowiekowi.
Zakładamy, iż akcja byłaby również ciekawym wyzwaniem dla organizatorów.
Jaka jest nasza kondycja, co się wydarzy, co będziemy czuli?
Bardzo jesteśmy ciekawi jak wygląda drugi człowiek.
Tego dnia w tej przestrzeni będziemy mieli okazję zobaczyć.
Akcja jest inspirowana dziełem artystki Mariny Abramowić, jest próbą nas samych.


Zapraszamy!

***************************

Akcja Fontanna

termin: 14 września 2013 r.
godzina: 15.00 – 17.00
miejsce: basen nieczynnej fontanny w Parku Branickich przy ul. Legionowej

Kompozycja, do realizacji której wykorzystane zostaną wielobarwne kamienie realizowana będzie w nieczynnym basenie fontanny w Parku od strony ul. Legionowej.


Głównym celem pracy jest artystyczny komentarz do problemu kondycji tolerancji. Znaczący jest fakt umiejscowienia kompozycji. W pewnej części budulcem basenu fontanny są potłuczone macewy. W subtelny sposób za pomocą realizacji przypominano by o następstwach braku szacunku do drugiego człowieka i wszystkich okropieństwach, które wynikają z narastania tego problemu. Powstała w tej przestrzeni realizacja i działanie miałaby za zadanie przeprosić i prosić o refleksję.

Zapraszamy!

 

**********************

Akcja ,, TOLERANCJA...?!’’

termin: 5 października 2013 r.
godziny: 15.00 – 16.00
miejsce: Aleje w Parku Branickich

Akcja odbędzie się w jednej z parkowych alejek przy Pałacu Branickich i będzie miała za zadanie zwrócić uwagę na problem braku tolerancji i efektów, jakie ten brak za sobą niesie. Chcemy by nasze działanie pobudziło do refleksji, prowokowało do myślenia, wstrząsnęło! Pokazalibyśmy w bardzo dosłowny sposób następstwa nietolerancji i ksenofobii. Jednym z celów akcji jest doświadczanie wspólnego działania na rzecz osób wykluczonych, dyskryminowanych i marginalizowanych w społeczeństwie wielokulturowym. Praca jest kolejną próbą zmiany niekorzystnego wizerunku naszego miasta, jako miejsca występowania aktów agresji, nietolerancji i zastraszania. Chcemy pokazać, że w Białymstoku są ludzie, którzy Patrzą i Widzą Człowieka!


Zapraszamy! 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook