Dodana: 2 marzec 2020 15:01

Zmodyfikowana: 2 marzec 2020 15:01

Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim

Diagnoza stanu kultury powstała jako wstępny etap prac nad dokumentem strategicznym poświęconym Programowi rozwojowi kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030. Realizacją badania oraz opracowaniem raportu zajął się zespół fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Opracowana diagnoza ma wymiar praktyczny, a więc powinna być użyteczna do tworzenia i wdrażania polityk publicznych służących rozwojowi sektora kultury i poprawie jakości życia mieszkańców – uczestników życia kulturalnego. Badacze skierowali uwagę na kilka podstawowych obszarów. Po pierwsze, ustalenie nierównowagi wskaźników kultury w regionie oraz ich możliwych przyczyn. Przyjrzenie się subiektywnej ocenie oferty kulturalnej przez mieszkańców województwa oraz obiektywnym nierównościom w dostępie do pewnych jej elementów. Po trzecie, zbadanie subregionalnej czy lokalnej specyfiki życia kulturalnego w zróżnicowanym kulturowo regionie, jakim jest województwo podlaskie, a także scharakteryzowanie kondycji regionalnych instytucji kultury.

W załączeniu pełny tekst raportu  "Diagnoza kultury w województwie podlaskim"  
Autorzy raportu: Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel, Małgorzata Skowrońska

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook