Dodana: 11 luty 2008 14:08

Zmodyfikowana: 11 luty 2008 14:08

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Dyrektor: Cezary Mielko

ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok
tel. 085/7403711
fax 085/7403719
e-mail: woak@woak.bialystok.pl

WOAK SPODKI
ul. Św. Rocha 14
15-979 Białystok
tel./fax 085-744-68-63
tel. 085-744-63-13

www.woak.bialystok.pl

www.e-kultura.pl

 ZAMIERZENIA MERYTORYCZNE NA ROK 2014Siedziba WOAK przy ul. Kilińskiego

Do podstawowych zadań WOAK należy diagnozowanie zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w regionie, realizacja projektów promujących dziedzictwo kulturowe regionu, regionalne zjawiska kulturowe, dotyczących edukacji kulturowej, szczególnie dzieci i młodzieży,  animacji amatorskiego ruchu artystycznego a także  kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury.


WOAK - SPODKI

facebook