Dodana: 8 luty 2008 09:14

Zmodyfikowana: 10 luty 2020 14:33

Instytucje kultury województwa podlaskiego

 Województwo Podlaskie jest od 1 stycznia 1999 roku organizatorem dla siedmiu wojewódzkich samorządowych instytucji kultury (a od 1 lutego 2006 roku ósmej - Teatru Wierszalin), co oznacza, iż je tworzy, określa ich nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania, nadaje statut, powołuje i odwołuje dyrektora.  Ponadto zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Instytucje działają na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Instytucje kultury są wpisane do rejestru prowadzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i posiadają osobowość prawną. Zakres działania poszczególnych instytucji  określa statut.

Opera i Filharmonia Podlaska

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Ośrodek "Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów" w Sejnach

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Teatr Wierszalin w Supraślu

Informacje i kontakt do instytucji kultury po lewej stronie w menu

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook