Dodana: 10 sierpień 2016 11:25

Zmodyfikowana: 12 sierpień 2016 12:02

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Cukrzyca a zdrowie"

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Cukrzyca a zdrowie - Vademecum świadomego diabetyka”.

Ilustracja do artykułu apple-256261_960_720.jpg

Dnia 8 sierpnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację „Cukrzyca a zdrowie” w Zaściankach pn.: „Cukrzyca a zdrowie - Vademecum świadomego diabetyka”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
lub na adres e-mail: jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl w terminie do 17 sierpnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania

facebook