Dodana: 5 maj 2017 10:31

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2020 09:36

Dotacje z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 4 maja 2017 r. podjął Uchwałę Nr 210/2773/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ilustracja do artykułu narrative-794978_1920.jpg

Lista zadań, na realizację których przyznano dotacje:

 

L.p.

Tytuł oferty/Oferent

Wysokość przyznanej dotacji

1

Fińska edukacja w praktyce. Inspiracje
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab”

6 500 zł

2

Migawki
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”

5 000 zł

3

Szkoła wysokich lotów – innowacyjne działania i metody pracy
z uzdolnioną młodzieżą
Stowarzyszenie Przyjaciół „elektryka”

11 500 zł

4

 

Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc
w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcanie
do innowacyjnych metod pracy z nimi
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Barwa”

7 000 zł

5

Strefa Nowych Technologii – zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

5 000 zł

6

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura” – projekt badawczy „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”
Fundacja Pole Kultury

7 000 zł

7

IV Sztafeta Niepodległości na Podlasiu
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

18 000 zł

Razem

 

60 000,00 zł

 

W konkursie wpłynęły 32 oferty, z czego 3 nie spełniły wymogów formalno-prawnych.
Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 352 928,35 zł. Po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia komisji konkursowej, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o dofinansowaniu siedmiu zadań publicznych na łączną kwotę 60 000 zł.

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego

W celu zawarcia umowy, należy skontaktować się z tutejszym Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 85 66 54 641 lub na adres e-mail: jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl.
Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Departamentu odblokuje dotowaną ofertę
w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji.

Aktualizacji podlegają:

- opis realizacji zadania,

- harmonogram,

- kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani.

 

fot. Pixabay

facebook